Xử lý lò hơi điện

Nồi hơi hỗ trợ nguồn nhiệt cho các thứ kỹ thuật thông qua hơi nước áp suất cao, là môi trường truyền nhiệt. Nồi hơi thường được thực hiện nóng từ phổ biến nguồn khác nhau. bây giờ, ba loại nhiên liệu chính được sử dụng nhiều là gỗ, than đá và dầu F.O. đặc điểm của khói thải lò hơi chịu ràng buộc vào loại nhiên liệu được sử dụng. Nó là bắt buộc đối với các cơ sở sản xuất sử dụng nồi hơi đốt củi, đốt than hoặc dầu FO vì khí thải từ các nồi hơi này không phục vụ tiêu chuẩn môi trường về khí thải. Vì vậy, tốt nhất nên có các phương pháp hài lòng để xử lý lò hơi phát sinh.

Xử lý bụi lưu huỳnh khói lò hơi nước nhiễm phèn

5/5 - (1 bình chọn)

Xử lý lò hơi uy tín

ping post