Vít tải xi măng

Vít tải, khi toàn bộ mọi người nghĩ tới máy móc rất cần thiết quan trọng trong lĩnh vực tải hàng hóa, sở hữu lẽ họ sẽ nghĩ tới băng tải trục vít. Một món đồ mang đến đa dạng lợi ích và khả năng dùng để cho những c.ty, c.ty và nhà đầu tư. Băng tải vít tải xoắn là loại trang bị giúp tải làm từ theo hướng xoắn ốc có tiềm năng chịu tải cao (không tương tự băng tải truyền thống), đặc trưng tránh ô nhiễm môi trường và tránh độc tính của vật liệu do tải trong máng kín.

Vít tải xoắn mini xi măng inox nhựa chế tạo gia công vít

5/5 - (1 bình chọn)

Vít tải dạng ống

ping post